Güncel haberler
Ana Sayfa / Blog (sayfa 10)

Blog

Tüketicilerin Pazarı Algılayışına Göre Tanımlanan Pazar

Pazara «nesnel» değerlendirmeyle değil, tüketicilerin buna ilişkin düşünceleriyle yaklaşılır. Burada anahtar kavram hatırlanan kümedir. Bu, tüketicinin gerçekleştirdiği tercihlerde kullandığı markaları kapsar. Her tüketici için, bir yandan tanımadığı markalar, diğer yandan üç alt küme halinde sınıflandırılan tanıdığı markalar belirlenir: tanınan ama sarin alınmayan markalar (yetersiz küme), taranan ama tüketicinin ne olumlu …

Devamını Oku »

Talebi Oluşturan Öğeler Nelerdir?

Talebi oluşturan öğeler. Bir alışveriş eyleminde dikkate değer unsurların bir envanterini çıkarmak bazı karar süreçlerinin karmaşıklığına aydınlık kazandırır. Bu unsurlar arasında kuşkusuz, tüketici yer almaktadır, ama aynı zamanda bazı alışverişler için danışman, talep yaratıcı (malın seçiminde etkin olan) yönlendirici (onu tanıtan), alıcı, ödemeyi yapan kişi de yer alır. Bir insan …

Devamını Oku »

Kendiliğinden Düzen Ve Fiyatlar

Hayek’in ekonomik kuramı, bütünüyle, özel bir insan zihni anlayışına dayanır. Bu anlayışa göre bilgi zihni oluşturan «soyut şemalarda yer alır ve kendini, çoğu zaman, bilincine varmasak bile eylemlerimize yön veren pratik kurallarda açığa vurur. Kolektif deneyimden doğan bu bilgi, «bir şeyi bilme» olarak değil de «yapmayı bilme», «nasıl olduğunu bilme» …

Devamını Oku »

Fiyat Sistemi Nasıl Ortaya Çıkmıştır

«FİYAT SİSTEMİ MUCİZESİ» Viyana Okulu’ndan marjinalist kurama Friedrich August von Hayek, piyasanın bilgi üretme rolünü göstermek için 1945’te American Economic Revlav’da yayımlanan «Toplumda Bilginin Kullanımı» başlıklı makalesinde çarpıcı bir örnek verir. Yazar şunları söylüyor: «Varsayalım ki dünyada bir ham maddenin, örneğin kalayın kullanımı için yeni bir fırsat doğdu veya kalay …

Devamını Oku »

Rekabetin Erdemleri Nelerdir

Hayek tarafından geliştirilen anlayışta, fiyat sistemi esas olarak bir sinyal üreticisi olarak görülür; bu sinyaller, klasik yazarların düşündüklerinin tersine, ne malların değerine ne de harcanan çabaların karşılığının tam olarak verilmesine işaret etmeyip uyarıcı bir işlev görürler. Falan tüketiciyi o an için fazla pahalı olan bir malı almaktan caydırırken, filan girişimciyi …

Devamını Oku »

Kollektif Mallar Ve Dışsal Etkiler

Piyasa devlete, rekabeti zayıflatabilecek her şeyi etkisizleştirerek rekabeti teşvik etme rolünü verir. Ama demokratik devlet, tanımı gereği, aynı zamanda kolektif çıkarı, yurttaşların bütününün çıkarım da güvence altına almak zorundadır. Devletin çeşitli görevleri ile piyasanın gerekleri arasındaki kopukluk piyasanın sınırlarının ilk kaynağını oluşturur. Her şeyden önce, bazı malların, özel bir kullanımı …

Devamını Oku »

Pasifik Okyanusu Ticaret Yolları Nelerdir

İkinci Dünya Savaşı’na değin, deniz trafiği önemsiz çaptayken; bu dönemden sonra, önemli oranda artarak öncelikle Japonya’dan çıkacak ve bu ülkeye yönelecek biçimde örgütlenmiştir. Japonya limanları dünyanın en büyük liman ağını oluşturur: Bu ülkenin en büyük ilk on limanı, 1992’de 1,1 milyar tonluk bir trafiği elinde bulunduruyordu. Doğu Asya’da yeni sanayi …

Devamını Oku »

Farklı Piyasa Yaklaşımları

Piyasa ekonomisi bugün toplum halinde örgütlenmiş insanların ihtiyaçlarım karşılamaya yönelik en yaygın kaynak harekete geçirilme ve kullanma tarzıdır. Eskiden yakın çevre ilişkileriyle (zanaatçılık, küçük ticari üretim, vb) sınırlı geçimlik bir ekonomide küçük üretim birimlerinin (örneğin tarımsal küçük aile işletmeleri) yeterli olduğu düşünülebilir. Mübadelelerin çoğalmasıyla birlikte gitgide daha çeşitli ürünler talep …

Devamını Oku »

Liberalizm Ve Pazar Ekonomisi

Pazar ekonomisi, özel çıkarları harekete geçiren ve mübadele özgürlüğüne dayanan bir örgütlenme sistemidir. Bu sistemde mal ve hizmetlerin arz ve talebinin kendiliğinden bir dengeye ulaştığı varsayılır. Liberal ideolojinin damgasını taşıyan pazar ekonomisi sistemi XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da, ardından Amerika’da (sarsıntılarla) geliştikten sonra XX. yüzyılda tüm dünyaya yayıldı. Bu sistemi kayıtsız …

Devamını Oku »

Pasteur Hastalıklara Karşı Aşı

KORUNMAK İÇİN AŞI OLMAK Pasteur, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelenin büyük öncüsü Edward Jenner’in eserlerini de dikkatle incelemişti: XVII. yy’ın sonlarından beri, çiçek aşısı yaygın biçimde uygulanıyordu ve Pasteur’ün de, çiçek aşısındaki virüsün çiçek hastalığına karşı koruyucu bir rol oynaması gibi, çok güçlü olmayan mikropların da güçlü olanlarının sebep oldukları hastalıklara …

Devamını Oku »