0

Parlamentolar’da İki Meclisliliğin Etkileri Nelerdir

Parlamentonun oluşum ve seçim tarzı genellikle farklı olan iki meclisten meydana gelmesi yasaların kabulünü daha karmaşık bir hale getirir, çünkü yasa kabul edilmeden önce iki meclis tarafından incelenir ve görüşülür. Fransa’da, İtalya’da, İngiltere’de ve Almanya’da, yasa teklif etmek inisiyatifini de… Devamını oku

0

Parlamentolar’da Siyasi Denetim

Parlamenter rejimleri ABD’ninki gibi başkanlık rejimlerinden ayıran özellik, parlamentonun siyasi denetim mekanizmasıyla hükümetin siyasi sorumluluğunu gündeme getirip, gerektiğinde güvensizlik oyu vererek onu istifaya zorlayabilmesinde yatar. Bunun için parlamentonun elinde iki yol vardır: gensoru önergesi ve hükümetin parlamento önünde siyasi sorumluluğunu… Devamını oku

0

Kurumlaşmış Parlamentolar Hakkında Bilgi

XVIII. yy’m sonundan beri, Batı ülkelerinde, iktidarı elinde bulunduranın idamı artık gereksizdi (Albert Camus’nün güçlü anlatımıyla, bu, Tanrı katilliği ile eşdeğer bir şeydi, yani monark ile Tanrı arasında böylesine güçlü bir bağ vardı), çünkü mutlak, irsi ve kontrolsüz bir iktidar… Devamını oku

0

Fransa’nın Farklı Yolu

1789’da ilkece yetkisi mutlak olan ve «İlahi hukuk»a dayanan bir kral kerhen de olsa Sınıflar Meclisi’ni (etats generaux) topladı. Fransız geleneğinde, meclisin görevi, ağırlaşan mali durum ve ülkeyi bölen sosyal gerginlikler karşısında krala tavsiyelerde bulunmaktı. Toplum resmen üç sınıfa ayrılmıştı.… Devamını oku

0

Rejimlerin Ehveni Şerri

İki savaş arası bocalamalarından sonra, Batı’da ister istemez temsili demokrasi pekiştirilerek yerleşti ve parlamentoların işleyişi süreklilik kazandı. Sistemin kendi içinde pek çok farklılık vardır. İngiltere’de, biri genel oyla seçilmiş, öteki, bir kısmı kalıtım yoluyla göreve gelen lordlardan, bir kısmı da… Devamını oku

0

Çağdaş Parlamentolar Hakkında Bilgi

ÇAĞDAŞ PARLAMENTOLAR Parlamento, temsili demokrasiyi etle kemik haline getiren siyasi kurumdur. Halkın aracısız olarak yasalar koyduğu doğrudan demokrasi daha çok pratik nedenlerle bütün dünyada ortadan kalkmış gibidir: büyük bir ülkede bütün yurttaşların bir araya gelip hükümet işlerini çoğunluk yoluyla çözebilmeleri… Devamını oku