0

Mustafa Kemal Başkomutanlık Durumundayken

Başkomutan Yunanlılar, Batı Cephesi kuvvetlerinin direncini kırmak, TBMM’yi Sevr Antlaşması’nı kabule zorlamak amacıyla temmuz 1921’de geniş çaplı bir saldırı başlattılar; kısa sürede Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirdiler. Batı Cephesi birlikleri Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine TBMM’de milletvekillerinin çoğunluğu… Devamını oku

0

Tarihteki Diplomatik Gelişmeler

Mustafa Kemal, ulusal mücadeleyi dış dünyaya tanıtmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmaya başladı. Mayıs 1920’de Moskova’ya Hariciye Vekili Bekir Sami Bey başkanlığında bir kurul gönderdi. Bolşevik yönetimi Misakı Milli’yi tanıdığını açıkladıy- sa da, Ermeni sorunu nedeniyle görüşmelerde bir gelişme sağlanamadı. 10… Devamını oku

0

Tarihte Düzenli Orduya Geçiş

Ankara’da bu gelişmeler yaşanırken bazı bölgelerde Milli Mücadele karşıtı ayaklanmalar çıktı. Öte yandan Anadolu’da 15 mayısta İzmir’in işgaliyle başlayan Yunan ilerlemesi sürüyordu. Düzce, Yozgat, Konya gibi bölgelerde çıkan iç ayaklanmalar Ku- vayı Milliye tarafından bastmlmıştı veya bastırılmaya çalışılıyordu. Mustafa Kemal,… Devamını oku

0

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

İtilaf Devletleri, 16 mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler ve Meclisi Mebusan’ın çalışmalarını engellediler. Bunun üzerine Meclisi Mebusan, çalışmalara süresiz ara vermek zorunda kaldı. Gelişmeleri dikkatle izleyen Mustafa Kemal, 19 martta bir genelgeyle «olağanüstü yetkilerle donanmış» bir meclisi Ankara’da toplantıya… Devamını oku

0

Erzurum ve Sivas kongreleri Hakkinda

Erzurum Kongresi, 23 temmuzda Trabzon, Bitlis, Sivas ve Van’dan gelen delegelerle toplandı. Yerel bir kongre olarak toplanan Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının katılımı ve konuşmalarıyla ulusal nitelikli bir kongreye dönüştü. Kongrede, vatanın bütünlüğünün, ulusal bağımsızlığın, hilafet ve saltanatın korunması… Devamını oku

0

KURTULUŞ SAVAŞI NIN ÖNDERİ KİMDİ ?

Mustafa Kemal, daha İstanbul’dayken Anadolu’da Milli Müca- dele’yi örgüdemeye karar vermiş, ülkenin kurtuluşunun ancak Anadolu’dan gerçekleşebileceğine inanmıştı. Bu arada İzmir ve yöresi Yunanlılarca işgal edilmiş, işgale karşı gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı. Mustafa Kemal 28 mayısta Havza’dan yayımladığı genelgede, işgallere karşı direnişin… Devamını oku