0

Çalgıların Sınıflandırılması Hakkında Bilgi

ÇALGILARIN SINIFLANDIRILMASI Senfoni orkestralarında yer alan veya kendine Özgü bir solo repertuvarına sahip olan çalgılar, büyük bir çoğunluk tarafından, yaylılar, ağaç üflemeliler, bakır üflemeliler, vurmalılar ve .klavyeliler olmak üzere beş sınıfa ayrılır. Ama bu sınıflama yerinde değildir, çünkü bilimsel kesinlikten… Devamını oku

0

Havalı Çalgılar Hakkında Bilgi

AEROFONLAR (HAVALI ÇALGILAR) Havalı çalgıların çıkardığı ses, bir borunun veya bir başka kapalı boşluğun içindeki havanın titreşmesiyle oluşur. Hava, çok çeşitli yollarla titreştirilebilir: çalgıyı çalan kişi, dar bir delikten üfleyebilir (flütlerde olduğu gibi) veya genellikle kamıştan yapılan bir dili titreştirebilir,… Devamını oku

0

Müzik Aletleri Hakkında Bilgi

Çalgıların tanımlanması ve bunların, ses veren cisimlerin titreşme biçimlerine göre sınıflandırılması, geçmişi Rönesans’a kadar uzanan organolojinin konusunu oluşturur. Günümüzde dört sınıfa ayrılan çalgıların gelişim çizgileri izlendiğinde, Batı sanat müziğinde sese homojenlik kazandırma eğiliminin ağır bastığı görülür; bu, bütün dünyanın geleneksel… Devamını oku

0

Türk Müziği Çalgıları Hakkında Bilgi

TÜRK MÜZİĞİ ÇALGILARI Tarihi boyunca klasik Türk müziğinde çok çeşitli çalgılar kullanılmış ve hemen hemen her dönemde çalgıların temel işlevi, eşliğiyle insan sesini desteklemek olmuştur. Bu yüzden, başka birçok müzik geleneğinde olduğu gibi, çalgıların teknik bakımdan geliştirilmesi için uğraşılmamış, yetersiz… Devamını oku

0

Klavyeli Çalgılar Hakkında Bilgi

KLAVYELİ ÇALGILAR Klavyeli çalgılar, aslında ayrı bir kategori değildir. Çünkü klavye kendi başına hiçbir titreşim oluşturmaz, yalnızca çalgının titreşim kaynağını harekete geçirir. Piyano veya klavsen gibi kordofonlar, büyük org veya armonyum gibi aerofonlar, çelesta gibi vurmalı idyofonlar ve sintisayzır veya… Devamını oku

0

Elektronik Ve Bilişime Dayalı Çalgılar

Elektronik bir çalgıda titreşim kaynağı bir hoparlördür. Hoparlörün içindeki bir elektro mıknatısın titreştirdiği bir zar, yaratılan ses dalgalarım yeniden üretir. Ses kaynağını tamamen elektronik özellikte (sintisayzır, elektonik org vb) olabileceği gibi, kaydedilmiş gerçek bir ses de (elektrogitar) olabilir, kaydedilmiş sayısal… Devamını oku