0

Okyanus Bilim’de Gelecekte Planlanan Çalışmalar

GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR Çok disiplinli bir bilim olan oşinografi uzlaşımsal olarak birçok alt disipline bölünür: fiziksel okyanus bilim, kimyasal okyanus bilim, biyolojik okyanus bilim ve jeolojik okyanus bilim. Bugün, teknolojik gelişmeler saf^t olsa bile, okyanus bilimciler arasında yeni bir yaklaşım belirmektedir.… Devamını oku

0

Otomobil Üretimi Hakkında Bilgi

Uyumlu bir üretim Prototiplerin (ilk örnek) gerçekleştirilmesi, benimsenen teknik uygulamaların sınanmasına imkân verir. Bir dizi sınama ve deney uygulamasından en son prototiplerin şartnamelere uygun olduğu saptanırsa, sınai üretime geçme zamanı gelmiş olur. Üretim araçları, olabildiğince iyi bir şekilde ve olabildiğince… Devamını oku

0

Denizaltı Araçları Hakkında Bilgi

Denizaltı araçları İlkçağ öyküleri ilk denizaltı baskınını Büyük İskender’e atletseler bile, insanoğlunun 4 500 m’den fazla derinlikte okyanusun dibini görebilmesi için 1950’leri beklemesi gerekiyordu. Suyun, ışığın olmamasının ve basıncın, uzun süre insan için aşılmaz bir engel oluşturdukları doğrudur. Gerçekte, okyanusların… Devamını oku

0

Okyanuslarda Derin Delme Programı

Bazı petrol şirketleri denizde delmeler gerçekleştirmiş olmakla birlikte, bu çalışmalar sadece, düşük derinlikte, bazen oldukça kalın (10 km’ye kadar) tortul haznelerinin bulunduğu kıta sahanlıklarında yürütülüyordu. Gerçekten de, bu derinlikte, bazı tortulların içerdiği organik maddeler petrole dönüşmüş, sonra da göç ederek… Devamını oku

0

Joides Resolution Nedir

Joides Resolution Glomar Challenger orta ve alçak enlemlerdeki bazı bölgeleri bir yana bırakmıştı, çünkü bu gemi sert deniz koşullarına uygun değildi. Bu nedenle 1984’te, ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra Avrupa Bilim Vakfı’nın katıldığı, ODP (Ocean Drilling… Devamını oku

0

Okyanusları İnceleme Teknikleri Hakkında Bilgi

İNCELEME TEKNİKLERİ Okyanusun incelenmesindeki en büyük güçlük yerinde ölçümler yapma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Deniz suyunun incelenmesi Çok uzun bir süre boyunca, tek olanaklı teknik, belli bir derinlikten bir su örneğinin doğrudan alınması, sonra da bunun kimyasal ve fiziksel özelliklerinin laboratuvarda incelenmesi… Devamını oku