0

Birinci Meşrutiyet Hakkında Bilgi

Birinci Meşrutiyet dönemi özellikleri nelerdir, Birinci Meşrutiyet nedir hakkında kısaca özet bilgi. Akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılan V. Murad’ın yerine 31 ağustos 1876’da II. Abdülhamid tahta çıktığında Balkanlar’daki bunalım bütün şiddetiyle devam ediyordu. Osmanlı ordularının Sırplar karşısında elde ettiği başarılar… Devamını oku

0

Tanzimat Devri Hakkında Bilgi

Tanzimat Dönemi İle İlgili Kısaca Ansiklopedik Bilgi Abdülmecid’in tahta çıkışından dört ay kadar sonra 3 kasım 1839’da çıkardığı Gülhane Hattı Hümayunu, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturdu. Mustafa Reşid Paşa’nın hazırladığı ve Topkapı Sarayı’nın Gülhane Köşkü önünde yüksek… Devamını oku

0

Vakai Hayriye Olayı Nedir

Vakai Hayriye Olayı nedir? Vakai Hayriye olayı ile ilgili kısaca ansiklopedik özet ve konu anlatımı II. Mahmud ve Vakai Hayriye II. Mahmud amcası III. Selim’in yenilikçi düşüncelerinden derin bir biçimde etkilenmişti. Sadrazamlığa getirdiği Alemdar Mustafa Paşa ve onun çevresindeki Rusçuk… Devamını oku

0

Osmanlı Devleti Çöküş Dönemi Hakkında Bilgi

ÇÖKÜŞ II. Mahmud tahta çıktığında imparatorluk hâlâ geniş topraklara sahip büyük bir devletti, ama bu yalnızca bir görüntüden ibaretti. Kendisini dünyanın yeni İktisadi ve siyasi şartlarına uyduramamıştı. Varlığım kendi gücünden çok, büyük Avrupa devletlerinin arasındaki rekabete borçluydu. Bu devletlerin gündeminde… Devamını oku

0

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Hakkında Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi konu anlatımı ile ilgili ansiklopedik bilgi. İmparatorluk ordusunun ikinci kez kuşattığı Viyana önlerinde bozguna uğradığı 1683 yılı, gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu dönemi bazı tarihçiler Kanuni’nin öldüğü 1566’dan, bazıları da Karlofça Antlaşmasının imzalandığı 1699’dan… Devamını oku

0

Preveze Deniz Savaşı Hakkında Bilgi

Preveze Deniz Savaşı nedir? Preveze Deniz Savaşı’nın önemi ile ilgili özet bilgi. PREVEZE DENİZ MUHAREBESİ 1533’te Kanun Sultan Süleyman tarafından kaptanı deryalığa atanan Barbaros Hayreddin Paşa donanmasını güçlendirerek Osmanlı İmparatorluğu’nun kudretini bütün Akdeniz’e duyurdu. 1537’de Fransa’yla birlikte İtalya’nın istila edilmesi… Devamını oku