0

Hassa Mimarlar Ocağı Hakkında Bilgi

Hassa Mimarlar Ocağı nedir? Osmanlı Devleti’nde Hassa Mimarları Ocağı nedir, hakkında kısaca ansiklopedik bilgi. İstanbul’un alınması ve devletin ekonomik refaha ulaştığı XV. yy’ın ikinci yarısından itibaren şehirlerdeki imar faaliyetleri yaygınlaştı ve başta İstanbul olmak üzere birçok şehir göz kamaştırıcı eserlerle… Devamını oku

0

Osmanlı Mimarisi Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti’nde ki Mimarlık sanatı hakkında ansiklopedik bilgi. Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli mimari eserleri nelerdir, bu dönemin mimari özellikleri hakkında konu anlatımı. MİMARLIK Osmanlı sanatının fazla bozulmadan günümüze ulaşmış başlıca örnekleri mimarlık eserleridir. Erken dönem Osmanlı yapılarının bir bölümü çok… Devamını oku

1

Osmanlı Sanatı Nedir? Osmanlı Sanatı Hakkında Bilgi

OSMANLI SANATI Osmanlı sanatının doğuda Horasan’dan batıda Filibe’ye kadar uzanan coğrafi kuşakta görülen etkileri, tarih gelişme içinde tutarlı bir süreç izler. Osmanlıların sanat konusunda ulaştıkları yüksek düzey, kendilerine ulaşan bütün kültür birikimlerini yeniden değerlendirerek bu birikimlerden yeni bir sanat yaratmalarıyla… Devamını oku

0

Osmanlı’da Ordu Sistemi, Teşkilatı Ve Görevleri

Osmanlı Devleti’nde ordu sistemi nasıldı? Osmanlı İmparatorluğu ordu yönetimi, teşkilatı, özellikleri hakkında kısa ve özet bilgi. ORDU VE DONANMA XVI. yy’da dünyanın en büyük asker gücü olan Osmanlı ordusu, sürekli ve ücretli bir merkez ordusu ile savaş zamanında harekete geçen… Devamını oku

0

Osmanlı’da Donanma

Osmanlı Devleti’nde donanma nasıldı? Osmanlı İmparatorluğu donanması hakkında kısa ve özet bilgi. DONANMA Bir kara devleti olarak doğan Osmanlı İmparatorluğu, XV. yy’da deniz gücü olarak da ortaya çıkmaya başladı. Ancak Akdeniz’in denizci devletleriyle boy ölçüşecek durumda değildi. Venedikliler, Cenevizliler, İspanyollar,… Devamını oku

0

Osmanlı Devleti Toplumu Ve Ekonomik Yapısı

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA TOPLUM VE EKONOMİ KONU ANLATIMI Osmanlı İmparatorluğu’nda asker denilen vergiden muaf devlet hizmetlilerinin dışında kalan köylü veya şehirli, Müslüman veya gayrimüslim bütün halka reaya denirdi. Zimmi diye anılan ve çoğunluğu Hıristiyanlar ile Yahudilerden oluşan gayrimüslimler korunan tebaa olarak,… Devamını oku