2.Mahmut Dönemi Yenilikleri

2.Mahmut yenilikleri nelerdir? Tarihte 2.Mahmut döneminde yapılan yenilikler hakkında kısaca vikipedi konu anlatımı.

Öncelikle II.Mahmut Kimdir kısaca değinelim.

2.Mahmut Dönemi Yenilikleri
2.Mahmut Dönemi Yenilikleri

II. Mahmud (Osmanlı Türkçesi: محمود ثانى Mahmud-u sānī, محمود عدلى Mahmud-u Âdlî) (20 Temmuz 1785 – 1 Temmuz 1839), 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim’den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur.

2.Mahmut Islahatları

Tahtta kaldığı 31 yıllık süreç Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluğun dağılma sürecini başlatan Sırp ve Yunan isyanları, Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin’de Osmanlı donanmasını imha etmesi ve asi ilan ettiği Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ordularının Suriye ve Anadolu’yu geçerek Kütahya’ya kadar gelmeleri gibi hadiseler ile karşı karşıya kalan Sultan II. Mahmud, bir diğer taraftan gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirerek Osmanlı modernleşmesinin temellerini atmış, ölümünden dört ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı’na giden yolun hazırlayıcısı olmuştur. Hükümdarlığı dönemindeki icraatları nedeniyle, bazıları kendisini devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyılda bir gelmesi beklenen müceddid olarak kabul edip büyük sıfatıyla yad etmiş, muhalifleri ise gavur padişah olarak nitelendirmişlerdir.

İkinci Mahmut Döneminde Gerçekleştirilen Yenilikler

Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli’de devlet aleyhine güç ve saygınlık kazanan Ayanları İstanbul’a çağırarak 1808’te Senedi İttifak sözleşmesini imzalamıştır. Bu senet uygulanamamıştır.

– Niazam-ı Cedid yerine Sekban-ı Cedid adında bir ocak kurdu.
– Eşkinci Ocağını kurdu. (Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.)
– Yeniçeri ocağı kaldırdı (Vaka-ı Hayriye-1826)
– Divan örgütü kaldırılarak bakanlıklar kuruldu.
– Müsadere sistemini kaldırdı.
– Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu kurdu. (Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını oluşturdu.)
– Sadece Deniz Mühendishanesi mezunlarının kaptan olması kararlaştırıldı.
– Posta ve karantina örgütü kuruldu.
– Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.
– Tımar sistemi kaldırıldı.
– Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi.
– Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı.
– İlköğretim zorunlu oldu.
– Rüştüye (ortaokul) gibi orta dereceli okullar açıldı.
– 1821’de Tercüme odası adı ile ilk yabancı dil okulu açıldı.
– Eğitim amacıyla Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.
– İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı.
– Polis teşkilatının temelleri atıldı.
– Yurt dışına çıkışta pasaport uygulaması başlatıldı.
– Avrupa tarzında müzik serbest bırakıldı.
– Yerli malların kullanılmasına teşvik edildi.
– Dar-üş Şura’yı Bab-ı Ali kuruldu.(Devlet memurlarının terfi ve yargı işleridir)
– Askeri işleri düzenlemek amacı ile askeri şura oluşturuldu.
– Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen; Harbiye Mektebi, Mekteb-i Marriffi Adliye, Mektebi Tıbbıye açıldı.
– Askeri İdadi (askeri lise) açıldı.
– Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için, Osmanlı tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı.
– Mehteran bölüğü kaldırılıp yerine Mızıka-ı Hümayün kuruldu.
– 1826 da Tıphane-i Amire (askeri tıp okulu) açıldı.
– Enderun kaldırıldı, yerine devlet memurları yetiştirilen okullar kuruldu.
– Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu (1837) (Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlığı ve icraatların denetlendiği başlıca müessese.)
– Medreselerin yanı sıra pek çok Avrupa tarzı okul açıldı. (Böylece eğitim alanında ikilik ortaya çıktı. Kültür çatışmaları oluştu.)
– Çuha fabrikası kurulmaya çalışıldı.
– İngilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı. (1838) (Osmanlı bu anlaşmadan sonra, Avrupa’nın açık pazarı haline gelmiştir.)
– 1836 da Anadolu ve Rumeli’de Müşirlikler kurulmuş ve Redif birlikleri bunlara bağlanarak müşirler hem idari hemde askeri yetkiler üstlenmiştir.

Maddeler halinde 2.Mahmut Yenilikleri Ve Islahatları İle İlgili Mutlaka Görüş Bildirin.

Benzer Yazılar

7 yorum “2.Mahmut Dönemi Yenilikleri”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close