Atatürk – Sanat ve Müzik

Atatürk – Sanat ve Müzik

Atatürk sanatı seven sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir liderdi. Halka sanatı sevdirmek için çok uğraşmış bir devlet adamıydı. Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla bizzat yakından ilgilenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk her fırsatta sanatın önemini dile getirmiş, sanatçıya desteğini de esirgememişti.

Atatürk’ ün kaleme aldığı ve 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde okuduğu ‘’ Nutuk’’ adlı eseri

Atatürk’ ün en büyük edebi eseridir. Yazmış olduğu ‘’ Oğuz Oğulları ‘’ adlı şiiri de Atatürk’ ün şiir konusundaki yeteğini sergileyen bir eserdir.

Atatürk, şiir ve edebiyat dışında müziğe de büyük ilgi duymuştur. Şarkı ve türküleri dinlemekten büyük keyif alır zaman zaman okunan şarkılara eşlik ederdi.

Cumhuriyetin ilanında sonra klasik ve opera müzik türlerininde sevilmesini ve müzik kültürümüzde yer almasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir.

Atatürk’ ün , tiyato bale, edebiyat, müzik, heykeltraşlık, mimari ve resim gibi sanat dallarıyla ve sanatçılarla ilgilenmesi, onları desteklemesi Atatürk’ ün sanatla çok yakın ilişki içinde olduğunu ve sanata verdiği önemi daha net kavrayabiliriz.

Atatürk, sanatın tanımını şu özdeyişlerle açıklamıştır :

  • ‘’ Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. ‘’
  • ‘’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’’
  • ‘’ Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur. ‘’

Atatürk’ ün sanatçılarla ilgili düşüncelerinin ifade ettiği sözler ise şu şunlardır :

  • Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız. ‘’
  • ‘’ Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. ‘’

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close