Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri Nelerdir

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetiminin milletin egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla Atatürk tarafından belirtilen devlet, fikir ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkere Atatürkçülük denir.

Bu hedef, amaç ve ilkeleri ortaya koyduğundan Atatürkçü düşünce sistemi olarakta yorumlanabilmektedir. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri Ekonomik, siyasi, kültürel vb alanlarda tam bağımsızlığı sağlamayı hedefler.

Milli egemenliğe dayalı yönetim biçimini öngörür. Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericiliğinden çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedefler. Milletin birlik ve beraberliğin sağlanması ve sürdürülmesini hedefler.

Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetin kuruluşunda Atatürk ve arkadaşları tarafından belirlenen devletin temel ilkeleridir.

1 ) Cumhuriyetçilik; Ulu Önder’ in devletin yönetim şekli ile ilgili görüşlerini belirttiği ilkesidir. Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline cumhuriyet denir.

2) Milliyetçilik; milli birlik ve beraberliğin yapı taşıdır. Atatürk’ ün ‘’ Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve Ben Türk’ üm diyen herkes Türktür, Türkiye vatandaşıdır ‘’ sözlerindeki Türk tanımını temel alan milliyetçilik ilkesidir.

3) Halkçılık ; anayasaya ‘’ sosyal devlet’’ anlayışının yerleşmesini sağlamış ilkedir. Kişilere herhangi bir ayrıcalık tanımaksızın herkesin eşit olması, sınıfsal ayrımların olmaması ve toplumsal dayanışma gibi esaslara dayanır.

4) Devletçilik; Atatürk’ ün ekonomi ile ilgili ilkesidir. Ekonomik alanda özel sermaye kadar, devletin de yatırımcılığını öngörür. Anayasa da görüldüğü gibi karma ekonomiye dayanmaktadır.

5) Laiklik ; Atatürk ilkeleri arasında bugüne kadar en çok tartışılan ilkelerinden biridir. Laiklik dinsizlik demek değildir. Laiklik din ile dünya, din ile devlet işlerinin ayrılmasını öngören akılcı bir yöntemdir. Nasıl ki bireyleri belli bir inanca zorlamak insan haklarına aykırı ise, devleti de belli bir inancın buyruğu altına sokmak çağdaş devlet anlayışına aykırıdır. Laiklik, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunur.

6)İnkılapçılık ; İnkılap kelime anlamı olarak bir durumdan başka bir duruma geçiş ve dönüşüm anlamına gelmektedir. İnkılap ilkesi ise her zaman yeniliği esas alan, sürekli yeniliklere açık olmayı, çağdaşlaşma yolunda adımlar atmaya çalışan, bilimi ön planda tutan Atatürk ilkesidir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close