Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem

ATATÜRK’ ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk de akla ve bilime yaşadığı süre içinde önem vermiştir ve yaptığı tüm çalışmalarda aklını ve bilimi kullanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, yapmayı düşündüğü ve tasarladığı tüm çalışmalarını öncelikle akıl süzgecinden geçirmiştir ve akla uygun olan işleri uygulamaya koyarak ülkemizi düşmanların elinden kurtarmış ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaya çalışmıştır.

Atatürk Batı’da bilimin geliştiği dönemlerde Batı’yı örnek almıştır ve böylece bilimsel çalışmalara da yoğunlaşarak ülkemizde bilime de önem vermiş ve önem verilmesini sağlamıştır.

Atatürk, Cumhuriyet’in yönünü ve geleceğini belirleme de, bilimi temel kılavuz olarak almıştır. Atatürk,eğitim sisteminin,eğitim programlarının bilimsel olmasının önemi üzerinde durmuştur ve bu konuya çok önem vererek izlemiştir.

Bu konuda sözleri şunlardır. “Dünyada herşey için,maddiyat için,maneviyat için,muvaffakiyet için,en hakiki yol gösterici ilimdir,fendir,ilim ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir,cehalettir,delalettir.” “Milletimizin siyasi,içtimai hayatında,milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.

“ Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkabilmesi ve çağı yakalayabilmesi yolunda en gerçek yol göstericinin bilim ve fen olduğunu söylemiştir.

Atatürk bilime ve teknolojiye önem verdiğini sadece sözleriyle değil, bu alanda yapmış olduğu bir takım uygulamalarıyla da göstermiştir. 1936-1937 yıllarında kendi eliyle “Geometri” adlı bir kitap yazmıştır.

1933’te ziraat(tarım) alanında bilimsel çalışmalar ve gelişmeler yapmak üzere Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. 1935’te yer altı kaynaklarının araştırılması için Maden tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve Etibank kurulmuştur.

İlköğretim devlet eliyle zorunlu ve parasız hale getirilmiştir. Her yaştan kişiye okuma-yazma öğretmek amacıyla “Millet Mektepleri” açılmıştır. 1932’de Türk Dil Kurumunu kurdurmuştur.

Mesleki ve teknik eğitime önem verilerek erkek ve kız sanat ve meslek okulları açılmıştır. 1935’te Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır.

221925’te “İstikbal göklerdedir” diyerek Türk Hava Kurumu‘nun kurulmasını sağlamıştır.

Benzer Yazılar

2 yorum “Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close