Canlılık Özelliklerinin Belirlenmesi Neden Önemlidir?

Yeryüzünde sayısız canlı bulunmaktadır. Bu canlılardan ayrı henüz keşfedilmeyi bekleyen pek çok canlı türü de vardır. Bu canlılar yaşadığı yerlere, beslenme türlerine, bazı fiziksel özellikleri gibi pek çok faklı türe ve özelliklere göre sınıflandırılmaları gerekir. Böylece canlılar belirli gruplar altına toplanarak daha rahat tanınabilir.

Dünyada her şey belirli bir düzen çerçevesinde gelişir. Bu dengenin bozulmaması için canlı varlıklar belirli sınıflara ayrılmaktadır. Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde bu sınıflandırmalar çok daha düzenli ve kolay şekillerde yapılmaktadır. Böylece canlılar arasında olan ortak özellikler ve farklar daha basit ve kolay şekillerde anlaşılabilmektedir. Canlıların yapılarında birbirlerinden ayırt edilebilmeyi sağlayan bazı özellikler bulunur. Canlılar genel olarak 4 kısımda incelenmektedir.

Canlılık Özelliklerinin Belirlenmesi

Bitkiler: En büyük canlı grubu bitkilerdir. Kendi aralarında da pek çok gruba ayrılırlar. Temelde havadaki karbondioksiti alıp akciğer solunumu yapan canlıların özellikle de insanların yaşam kaynağı olan oksijeni üretirler. Bununla beraber otçul hayvanların temel besin kaynağıdır. Çiçekli bitkiler ve içeksiz bitkiler olmak üzere temelde iki gruba ayrılırlar.

Hayvanlar: Omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Omurgalılar memeliler, kuşlar, balıklar ve kurbağalardır. Omurgasızlar ise tek hücreliler ve çok hücreliler olmak üzere iki kısımdır.

Mantarlar: bu türün insana ya da doğaya hem yararlı türleri hem de zararlı türleri vardır. Genel olarak şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve hastalık yapan mantarlar olarak gruplandırılır.

Mikroskobik canlılar: Bu canlılar gözle görülemez. Oldukça geniş yaşam alanları vardır. Havada, karada suda hatta canlıların içerisi de dahil olmak üzere her yerde yaşarlar.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close