Cebir Tarihi Cebir Nedir ?

 

Cebir Tarihi Cebir Nedir ?

Cebir ve Tarihi Rakamlardan ayrı olarak semboller de kullanılmak ve denklemler kurmak yoluyla aritmatik işlemlerini genelleştirmiş matematik kodudur. Cebir ismi Arap kökenli İslam Alimi El Cabir Bin Hayyam’ ın isminden gelir.

Cebir, bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunmasına esasına dayanır.

Cebir ile ilgili en eski bulgular M.Ö 1700-1600 dan kalan eski Mısır papirüsleri üzerinde yazılmış olarak bulunmuştur. Eski Yunan matematikçileri cebir ile geometriyi birlikte kullanmışlardır. Euclid (M.Ö. 300) ve ilk olarak cebirsel semboller kullanan Diophanteus (M.Ö. 275) xy = k2 , x+y = a , x2 – y2 = a2 biçimindeki denklemlerin çözümlerini aramışlardır.

Eski zamanlarda Çinliler ve Hintliler de denklem çözmeyi biliyorlardı; Brahmagupta (M.S.628), Mahavira (M.S. 850), Bhaskara (M.S. 1150) cebirsel yöntemlerle bir çok problemi çözmüşlerdir.

İslam matematikçileri arasında Mohammed ibn Musa al-KhoWarizmi (M.S. 825) ve al-Karkhi (M.S. 1100) en ünlüleridir. Özellikle, al-KhoWarizmi’nin cebri avrupalılar üzerinde büyük etki göstermiştir.

Avrupada ilk olarak, İtalyada cebir öğrenilmeye başlamıştır.Özellikle, ikinci ve üçüncü derece denklemlerin çözülmesine çalışılmıştır. Avrupada cebir ile uğraşan en eski matematikçiler Tataglia (1535), Cardan (1545), Ferrari (1540), Vieta (1590), Harriot (1600) , Descartes (1637) ve Wallis (1655) dir.Daha sonra,cebir Avrupalı matematikçiler tarafından geliştirilmiştir.

Ruffini (1803), Abel (1824), Galois (1831) 19-uncu yüzyılın başındaki en önemli matematikçilerdir. Cebir temellerini El Harezmi’ nin ‘’ El’Kitab-ül Muhtasar Fi Hısab’ il ve Cebri ve’l Mukabele ‘’ adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ile batının ilk cebir kitabı olma özelliği taşımaktadır.

Cebir Tarihi ve Cebir Nedir Hakkında Sorularınız Varsa Yorum Bırakıp Sorabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close