İlk Türk Devletleri ve Özellikleri Nelerdir

 

Kurulan İlk Türk Devletleri Hangileridir ve Kurulan İlk İslam Devletlerinin Özelliklerini konumuzda sizler için uzun bir şekilde hazırladık.

İLK TÜRK DEVLETLERİ VE ÖZELLİKLERİ

BÜYÜK (ASYA) HUN DEVLETİ (M.Ö. 220 – M.S. 48) : Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Orhun ve Selenga nehirleri civarında kurulan ve daha sonra bütün Orta Asya’ya egemen olan Hunlar’ın başkentleri Ötüken’dir. Hunların bilinen ilk hükümdarı T’uman (Teoman)’dır

AVRUPA (BATI) HUN DEVLETİ (375 – 469)

Bugünkü Macaristan toprakları üzerinde başkentleri Etzelburg olan Avrupa (Batı) Hun Devleti’ni kurmuşlardır. Avrupa Hun Devleti’ni büyük bir imparatorluk haline getiren Atilla olmuştur. Atilla, önce Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nu vergiye bağlamış ve daha sonra Batı Roma üzerine iki sefer düzenlemiştir. Atilla’nın ölümünden sonra yerine geçen oğulları başarılı olamamışlar ve imparatorluk içindeki barbar kavimlerin isyanları sonucunda Avrupa Hun Devleti dağılmıştır.

GÖKTÜRK DEVLETİ (552 – 659)
Oğuz boyları, Bumin Kağan’ın başkanlığında 552 yılında ayaklanarak AvaR Devleti’ne son vermişler ve Göktürk Devleti’ni kurmuşlardır.
Tarihte, Türk adı ile kurulan ilk devlet olan Göktürklerin de başkenti Ötüken’dir.
II. GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ (681 – 745)
Doğu Göktürk Devleti, 50 yıl kadar Çin egemenliğinde yaşadıktan sonra Kutluk (İlteriş) Kağan’ın başkanlığında ayaklanmışlar ve Ötüken’i başkent yaparak Kutluk Devleti’ni kurmuşlardır. Göktürk Devleti’nden günümüze kalmış en önemli eser Orhun Kitabeleri’dir.

UYGUR DEVLETİ (745 – 840)
Uygurların ilk hakanı Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. Yerleşik yaşam biçimini tümüyle benimseyen ilk Türk devletidir. Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır (840). Bugün Uygurlar, Çin sınırları içinde bulunan Doğu Türkistan’da (Sincan Özerk Bölgesi’nde) yaşamaktadırlar.

AVARLAR
Orta Asya’da devlet kuran Avarlar, 552 yılında Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç etmişlerdir. Franklar tarafından yıkılmışlardır (805).

BULGARLAR: IV. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde Bulgar Devleti’ni kurmuşlardır.

MACARLAR :  IV. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde Bulgar Devleti’ni kurmuşlardır.

PEÇENEKLER: Türklerin en büyük boylarından olan Oğuzlar, Hun ve Göktürk devletlerini kurmuşlardır. Selçuklu ve Osmanlı devletlerini Oğuzların bu kolu kurmuştur.

KUMANLAR (KIPÇAKLAR): Karadeniz’in kuzeyinde bir devlet kuran Kumanlar, Slavlarla savaşmış ve Bizans’la anlaşarak Peçenekleri yenilgiye uğratmışlardır.

HAZARLAR: Museviliği benimsemişler ve İslamiyet’i yaymak isteyen Araplarla savaşmışlardır.

Diğer Türk Devletleri arasında Akhunlar ,Sibirler, İskitler, Türgiş Devleti, Karluklar ve Kırgızlardır.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close