Blog

 • Parlamentolar’da İki Meclisliliğin Etkileri Nelerdir

  Parlamentonun oluşum ve seçim tarzı genellikle farklı olan iki meclisten meydana gelmesi yasaların kabulünü daha karmaşık bir hale getirir, çünkü…

 • Parlamentolar’da Siyasi Denetim

  Parlamenter rejimleri ABD’ninki gibi başkanlık rejimlerinden ayıran özellik, parlamentonun siyasi denetim mekanizmasıyla hükümetin siyasi sorumluluğunu gündeme getirip, gerektiğinde güvensizlik oyu…

 • Kurumlaşmış Parlamentolar Hakkında Bilgi

  XVIII. yy’m sonundan beri, Batı ülkelerinde, iktidarı elinde bulunduranın idamı artık gereksizdi (Albert Camus’nün güçlü anlatımıyla, bu, Tanrı katilliği ile…

 • Fransa’nın Farklı Yolu

  1789’da ilkece yetkisi mutlak olan ve «İlahi hukuk»a dayanan bir kral kerhen de olsa Sınıflar Meclisi’ni (etats generaux) topladı. Fransız…

 • Rejimlerin Ehveni Şerri

  İki savaş arası bocalamalarından sonra, Batı’da ister istemez temsili demokrasi pekiştirilerek yerleşti ve parlamentoların işleyişi süreklilik kazandı. Sistemin kendi içinde…

 • Çağdaş Parlamentolar Hakkında Bilgi

  ÇAĞDAŞ PARLAMENTOLAR Parlamento, temsili demokrasiyi etle kemik haline getiren siyasi kurumdur. Halkın aracısız olarak yasalar koyduğu doğrudan demokrasi daha çok…

Close