Tarih

Tarihte yaşanan olaylar ile ilgili kısaca özet bilgiler yer alır.

 • Mustafa Kemal Başkomutanlık Durumundayken

  Başkomutan Yunanlılar, Batı Cephesi kuvvetlerinin direncini kırmak, TBMM’yi Sevr Antlaşması’nı kabule zorlamak amacıyla temmuz 1921’de geniş çaplı bir saldırı başlattılar;…

 • Tarihteki Diplomatik Gelişmeler

  Mustafa Kemal, ulusal mücadeleyi dış dünyaya tanıtmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmaya başladı. Mayıs 1920’de Moskova’ya Hariciye Vekili Bekir Sami Bey…

 • Tarihte Düzenli Orduya Geçiş

  Ankara’da bu gelişmeler yaşanırken bazı bölgelerde Milli Mücadele karşıtı ayaklanmalar çıktı. Öte yandan Anadolu’da 15 mayısta İzmir’in işgaliyle başlayan Yunan…

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

  İtilaf Devletleri, 16 mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler ve Meclisi Mebusan’ın çalışmalarını engellediler. Bunun üzerine Meclisi Mebusan, çalışmalara süresiz…

 • Erzurum ve Sivas kongreleri Hakkinda

  Erzurum Kongresi, 23 temmuzda Trabzon, Bitlis, Sivas ve Van’dan gelen delegelerle toplandı. Yerel bir kongre olarak toplanan Erzurum Kongresi, Mustafa…

 • KURTULUŞ SAVAŞI NIN ÖNDERİ KİMDİ ?

  Mustafa Kemal, daha İstanbul’dayken Anadolu’da Milli Müca- dele’yi örgüdemeye karar vermiş, ülkenin kurtuluşunun ancak Anadolu’dan gerçekleşebileceğine inanmıştı. Bu arada İzmir…

Close