Teknoloji

Teknolojiyle İlgili Gelişmeleri Takip Edebileceğiniz Kategori

 • Okyanus Bilim’de Gelecekte Planlanan Çalışmalar

  GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR Çok disiplinli bir bilim olan oşinografi uzlaşımsal olarak birçok alt disipline bölünür: fiziksel okyanus bilim, kimyasal okyanus bilim,…

 • Otomobil Üretimi Hakkında Bilgi

  Uyumlu bir üretim Prototiplerin (ilk örnek) gerçekleştirilmesi, benimsenen teknik uygulamaların sınanmasına imkân verir. Bir dizi sınama ve deney uygulamasından en…

 • Denizaltı Araçları Hakkında Bilgi

  Denizaltı araçları İlkçağ öyküleri ilk denizaltı baskınını Büyük İskender’e atletseler bile, insanoğlunun 4 500 m’den fazla derinlikte okyanusun dibini görebilmesi…

 • Okyanuslarda Derin Delme Programı

  Bazı petrol şirketleri denizde delmeler gerçekleştirmiş olmakla birlikte, bu çalışmalar sadece, düşük derinlikte, bazen oldukça kalın (10 km’ye kadar) tortul…

 • Joides Resolution Nedir

  Joides Resolution Glomar Challenger orta ve alçak enlemlerdeki bazı bölgeleri bir yana bırakmıştı, çünkü bu gemi sert deniz koşullarına uygun…

 • Okyanusları İnceleme Teknikleri Hakkında Bilgi

  İNCELEME TEKNİKLERİ Okyanusun incelenmesindeki en büyük güçlük yerinde ölçümler yapma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Deniz suyunun incelenmesi Çok uzun bir süre boyunca,…

Close