Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen fiziki, doğal ve beşeri etmenler nelerdir kısa bilgi. Nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında ansiklopedik bilgiler yer almaktadır.

Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:

1. Fiziki Faktörler

a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol­duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı­man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de­ğildir.

b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu­ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus­ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

2. Beşeri Faktörler

a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Tür­kiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu­dur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay­naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol­duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zongul­dak, Soma, Elbistan buna örnektir.

d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında­ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş­mıştır.

e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille­rimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayse­ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb. birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir.

Bir yerdeki toplam nüfusun o yerin yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus miktarına “nüfus yoğunluğu” denir.

NÜFUSUN DAĞILIŞINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER İLE İLGİLİ SORUNUZ MU VAR? HEMEN YORUM BÖLÜMÜNDEN SORUN!

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir
Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir

Benzer Yazılar

99 yorum “Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir”

  1. Merhaba arkadslar bende bu soruda zorlanmistim bir bakayalim dedim bir sey diyecam burada benim hayranim varmi♥♥;-)

  2. Öğretmenimizin istediği kısa ve özdü. İşte budur! Süper bir yazı. Kim yazdıysa mükemmel olmuş. Ellerine sağlık.

          1. Bence az olması iyi yaza yaza ellerimiz kırılmak diye birşey yok ama çok kısaca. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close