Peygamber Efendimizin Hadisleri

Hadis (Sünnet) Nedir

Peygamber Efendimizin hadislerini okumadan önce hadis nedir anlamını bilmemiz gerekir.Hadis , Hz.Muhammed (sav) peygamber efendimizin Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerin daha kolayca anlaşılması için sözlediği sözler bütünüdür.Ayrıca Hadis Peygamber Efendimize ait sözler , hareket ve davranışlar ve ona ait sıfatlardır.Hadisin diğer anlamı ise halk arasında daha yaygın olarak kullanılan “sünnet” kelimesi ile eş anlamlıdır.

 

peygamber efendimizin hadisleri

Hadisin Önemi Hakkında

  • Hadisler sayesinde Kur’anı daha iyi anlarız.
  • İbadet eden insanların ibadetlerini daha sağlıklı ve doğru şekilde nasıl yapılacağını hadisler açıklar.
  • İslam Modelini Oluşturur.
  • Kur’an-ı Kerim’de olmayan dini hükümleri hadisler açıklar.

Hadisler kesinlikle ayet değildir.İkisi karıştırılmamalıdır.Sevgili peygamberimizin sehabeleri ondan öğrendiklerini,duyduklarını başkalarına aktarıp hadislerin kaybolmasına engel olmuştur.

Peygamber Efendimizin 40 Hadisi

1-Allah’ın en çok sevdiği amel, az da olsa devamlı olanıdır.

2-Amellerin en üstünü, güzel ahlâk ve gücün yettiği kadar öfkelenmemektir.

3-Allah ‘ın en çok sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz ve ana babaya İyiliktir.

4- inancın en üstünü, sabır ve hoşgörüdür.

5- Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah için sevmek, Allah İçin sevmemektir.

6-Cihadın en üstünü, bir kimsenin hiç bir kimseye haksızlık yapmamasıdır.

7-Allah’ın en çok sevdiği amel, dilin Allah’ın zikrinden ıslak olarak ölmendir.

8-İnancın en üstünü, nerede olursan ol, Allah ‘ın seninle beraber olduğunu bilendir.

9- Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah’a inanmak sonra da akrabalara iyilik etmektir.

10-Günlerin Allah yanında en üstünü, Cuma günüdür.

11-Allah’ın farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir Müslümanı sevindirmektir.

12-Savaşların en üstünü, insanın kendi nefsi ve hevası ile cihad etmesidir.

13-Allah’ın en çok sevdiği amel, acele edip, namazı vaktinin başında kılmaktır.

14-Duaların en üstünü, kulun: “Allahûm merham ümmete Muhamedin rahmeten âmmeh” demesidir.

15-Allah’ın en çok sevdiği amel, dilin (günah olan şeylerden) korunmasıdır.

16-Duaların en üstünü, kişinin nefsi için yaptığı duadır.

17-Allah’ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir. Sevmediği yerler ise çarşı ve pazarlardır.

18-Zikirlerin en üstünü, “Lâ ilahe illallah”, Duaların en üstünü “Elhamdülillah” elemektir.

19-Allah’ın en çok sevdiği cihad, zalim âmire karşı hak’kı söylemektir.

20- Saatlerin en üstünü, gecenin son saatleridir.

21- Allah’ın en çok sevdiği söz en doğru olanıdır.

22- Sadakaların en üstünü, iki kişinin arasını düzeltmektir.

23- Allah’ın en çok sevdiği oruç, Davud (a.s)’ın orucudur. Bir gün tutar, bir gün yerdi.

24- Sadakaların en üstünü, aç olan karnı doyurmaktır.

25- Allah ‘ın en çok sevdiği sofra, üzerinde çok el bulunandır.

26- Sadakaların en üstünü, susuz kimseye su içirmektir.

27- Allah’ın en çok sevdiği kullar, Allah’dan en çok korkanlardır.

28- Namazların en üstünü, kıyamı uzun olanlarıdır.

29- Allah’ın en çok sevdiği kullar, ailelerine en faydalı olanlardır.

30- ibâdetlerin en üstünü, dua eylemektir.

31- Allah’ın en çok sevdiği kelime dörttür. Onlar “Allahuekber, Sübhanallah, Elhamdülillah ve Lâ ilâhe illallah’dır.”

32- İbadetlerin en üstünü Kur’anı yüzünden okumaktır.

33- Allah’ın en çok sevdiği kelimeler: “Sübhanallahi ve bihamdihi” kelimeleridir.

34- Amellerin en üstünü doğru ve güzel niyettir.

35- Allah’ın en çok sevdiği eğlence, at koşturmak ve atıcılıktır.

36- inananların en üstünü, huyları güzel olanlardır.

37- Allah’ın en çok sevdiği din, batıldan Hak’ka yönelten ve kolay olan dindir. Yani İslâm’dır.)

38- Amellerin en üstünü, Allah için ilim öğrenmektir.

39- Allah’ın en çok sevdiği isimler, Abdullah ve Abdurrahman isimleridir.

40- Amellerin en üstünü, helâlinden kazanmaktır.

Önemli Bilgi » Peygamber efendimize ait olmadığı halde ona maledilen ve bazı uydurma sözlere denir.Her hadis Peygamber efendimize ait değildir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close