Temel Hak ve Özgürlükler Maddeler Halinde

 

Temel Hak ve Özgürlükler Maddeler Halinde , temel hak ve özgürlükler nelerdir , anayasadaki temel hak ve özgürlükler , temel hak ve özgürlükler vikipedi , temel hak ve özgürlükler anlamı

TEMEL HAKLAR VE ÇEŞİTLERİ

Hak; , bireyin diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. Hukukdüzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Bu yetkilerin belirli bir sınırı vardır.Bu haklar aşıldığı takdirde aşan taraf cezanlandırılabilir ya da bu aşmayla hakkını ihlal ettiği kişiye tazminat ödemeye mahkûm edilebilir. Hak kullanılırken başkalarının haklarını çiğnemek suç veya haksız fiil teşkil eder.

Temel Haklar ve Çeşitleri

Temel hak ve özgürlükler 3 ana kategoride toplayabiliriz.

1. Kişinin hak ve özgürlükleri
2. Sosyal ve ekonomik haklar
3. Siyasal haklar

Yaşama Hakkı:

Yaşama hakkı, tüm hakların temelidir. Çünkü diğer hak ve özgürlüklere ulaşabilmek için yaşamak gerekir.

Kişi Dokunulmazlığı:

Anayasamıza göre, bazı özel durumlar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Anayasamıza göre şu özel durumlarda kişi özgürlüğüne dokunulabilir:
– Acil ameliyatlarda vücudun gerekli yerlerinin alınmasıyla
– Kişinin kendini savunma zorunluluğuyla saldırganı öldürmesiyle
– Cezalı kişilerin çalıştırılmalarıyla
– Çocukların ıslah evlerinde tutulmalarıyla
– Toplum için tehlike saçan kişilerin sınır dışı edilmeleriyle
– Suçluluğu konusunda önemli ipuçları bulunan kişilerin yakalanmalarıyla

Özel Yaşamın Gizliliği: Kişinin istediği şeyleri gizli tutmaya hakkı vardır.

Konut Dokunulmazlığı: Kişinin izni olmadan konutlara girilemez. Kimsenin oturduğu eve dokunulmaz.

Sağlık Hakkı: Sağlık hakkı, hem beden hem de ruh sağlığı ile ilgili bir haktır.
Eğitim Hakkı: Anayasamızda kişinin eğitim haklarına geniş bir yer vermektedir.

Seçme Ve Seçilme Hakkı: Anayasamıza göre vatandaşlar; seçme ve seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma, halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
Dilekçe Hakkı : Dilekçe hakkı, diğer bir çok hakkı (çalışma, haberleşme, hak arama vs.) korumak için gerekli olan bir haktır.

Diğer Haklar; mülkiyet hakkı, çalışma hakkı sosyal güvenlik hakkı

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close